روایت داستانی پلیسی در «تو عرفان نیستی»

روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، پخش سریال پلیسی «تو عرفان نیستی» در رادیو نمایش آغاز می‌شود.