عکس | حضور دختر رئیس جمهور در مراسم تحلیف

نفر وسط در این عکس دختر دکتر حسن روحانی است که در مراسم تحلیف امروز حضور پیدا کرد.