ادعای ترامپ: در کاخ سفید هرج و مرج وجود ندارد

واحدمرکزی خبرنوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد در کاخ سفید هرج و مرج وجود ندارد.