تصاویر | وقتی بزها به آتلیه عکاسی می‌روند

یک عکاس آمریکایی از چند بز به عنوان سوژه عکاسی استفاده کرده و از آن‌ها عکس‌های آتلیه‌ای گرفته است.