عکس | کنکور با لباس گل‌گلی!

یک دختر داوطلب کنکور ۹۶ با لباسی نامتعارف سرجلسه آزمون سراسری امروز حاضر شد.