تصاویر | دشت شقایق، چشمه آب‌شیرین و ییلاق در مه

دشت گل‌های شقایق، آبشار ورزان، چشمه‌های آب شیرین نزدیکی دریاچه نئور و منظره چشم‌نواز مه باعث جذب گردشگران به منطقه ییلاقی سوباتان شده است.