غبار و باد اهواز را درنوردید

ایسنا نوشت: در پی وزش باد شدید، آسمان اهواز از دقایقی پیش غبارآلود شد.