همدان از لحاظ نرخ تک رقمی بیکاری، رتبه سوم کشوری است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: استان همدان به لحاظ نرخ تک رقمی بیکاری پس از استانهای مرکزی و سمنان در رتبه سوم قرار دارد.