خرید جدید استقلال با لباس قرمز در کنار پوستر ستاره‌های پرسپولیس

استقلال با مهدی قائدی قرارداد امضا کرد.