نوبت دهی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان لرستانی

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از نوبت دهی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی 32هزار نوآموز بدو ورود به دبستان خبر داد