سود بالا و جریمه‌ها مکرر بانکهای عامل چرخ تولید را متوقف می کند!

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان،به ریاست استاندار در محل سالن جلسات شماره یک استانداری برگزار گردید.