حسام‌الدین آشنا: روحانی به میان معدنکاران نرفت تا با اندوه آنان عکس بگیرد

حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور درباره حواشی امروز معدن یورت در توئیتر خودش نوشت؛ روحانی به میان معدنکاران نرفت تا با اندوه آنان عکس بگیرد، رفت تا صدای آنان را به گوش همه ما برساند و چشمان ما را با چهره افسرده آنان آشنا کند