حمایت باهنر از شعارهای اشتغال‌زایی قالیباف و رئیسی

مهر نوشت: محمدرضا باهنر با بیان اینکه ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال امکان‎پذیر است، گفت: شاید جمنا به این نتیجه برسد که هر دو کاندیدای ما یعنی آقای رییسی و آقای قالیباف تا آخر در صحنه بمانند.