دختر1.5ساله ،قربانی عکس یادگاری

ایران نوشت:
دخترک یک و نیم ساله هنگام گرفتن عکس یادگاری خانوادگی به داخل رودخانه «سهرین» در زنجان افتاد و به‌طرز دلخراشی جان سپرد.