گروگانگیرها فردی را که برای وصول طلب شان گرفته بودند،اشتباهی بود

ایران نوشت:چندی قبل مرد جوانی به نام شایان با مراجعه به پلیس از ربوده شدن خود توسط چند مرد ناشناس خبر داد.