تصویر و توئیت معنادار حسن روحانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری

رییس جمهوری پس از حضور در وزارت کشور و ثبت نام برا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در حساب شخصی خود در توئیتری عکسی در حین ثبت نام منتشر کرد که دو انگشت جوهری خود را به نشانه پیروزی بالا برده است.