فیلم | لحظه ناگوار ماندن دو کاگر بین سنگ‌های سنگین

عدم رعایت ایمنی حین کار لحظه‌ای ناگوار از ماندن دو کاگر یک کارگاه بین سنگ‌های سنگین را به وجود آورده که در ویدئوی زیر می‌توانید ببینید.