درگذشت شاعر نامدار روس

یوگنی یفتوشنکو، شاعر نامدار اهل روسیه در ۸۴ سالگی در آمریکا درگذشت.