بیلان پرسپولیس در سال 95: شاهکار!

آی‌اسپورت نوشت:پرسپولیس از نظر فوتبالی در سال95، روزهای بسیار خوبی را پشت‌سر گذاشت.