سیدحسن خمینی: همواره کسانی هستند که «دو به هم زنی» می‌کنند

جماران نوشت:یادگار گرامی امام گفت: اگر در جامعه ای بتوانیم محبت ها را عمیق کنیم، کینه ها را از بین ببریم و دلها را به هم مهربان کنیم آن جامعه روی سعادت می بیند و امکان پیشرفت پیدا می کند.