اینفوگرافیک | پیش‌بینی دولت برای رفع تنش آبی در کشور

دولت تدبیر و امید ۴۹۰میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اضطراری تامین آب در مناطق مستعد تنش آبی در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده است.