اینفوگرافیک | نگاهی به نرخ تورم روستایی، که حالا تک رقمی است

دولت تدبیر و امید توانسته برای بهبود معیشت روستائیان نرخ تورم را در مناطق روستایی تک رقمی کند.