تصاویر | ستاد انتخابات کشور افتتاح شد

ستاد انتخابات کشور عصر با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور افتتاح شد.