«من نیمه گمشده ام را پیدا کردم» یک افسانه است؟/ چالش‌های اسطوره سازی در ازدواج

ایسنا نوشت: یک مشاور دانشگاه و روانشناس با بیان اینکه برای ازدواج آسان باید آگاهی ایجاد کنیم، گفت: اسطوره سازی در عشق اشتباه محض است. خیلی ها می گویند من نیمه گمشده ام را پیدا کردم در حالیکه اینها افسانه است .