رای پارلمان اروپا به لغو مصونیت لوپن

تسنیم نوشت: در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، پارلمان اروپا به لغو مصونیت پارلمانی مارین لوپن رای داد.