ناگفته‌های مسعود کیمیایی در مورد دنیای خود و آثارش

برنامه «سینما دو» در تازه‌ترین قسمت سینمای مسعود کیمیایی را که دارای رویکردی اجتماعی است مورد بررسی قرار داد.