تصاویر | خانه بروجردی‌ها و بادگیرهای منحصر به فردش

خانه تاریخی بروجردی‌ها یکی از زیباترین خانه‌های تاریخی کاشان است، خانه‌ای که از نظر طرح و معماری، قدمت، تزئینات و نقاشی گچ‌بری در زمره نفیس ترین آثار تاریخی کشور قرار دارد.