رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی

عملیات شیرین سازی گاز دریافتی از سکوی دریا در موفقیتی کم نظیر و در فرآیندی که تنها 42 ساعت به طول انجامید، در پالایشگاه بخش خشکی فاز 20 با موفقیت انجام شد و گاز شیرین شده به خط لوله سراسری تزریق شد.