عملکرد فوق‌العاده مهاجم فولاد ادامه دارد / حالا آقای گل ساسان نام دارد!

ساسان انصاری دست از گل زدن برنمی‌دارد.