روایتی از تلاش منافقین برای ایجاد اختلاف بین شهید بهشتی و آیت‌الله طالقانی در زمان تدوین قانون اساسی

عضو مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: من هیچ‌گاه احساس اختلافی میان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله طالقانی نکردم. هر دو بزرگوار در حدی از علم و دانش بودند که منافقین نتوانستند نفوذ یا تاثیری بر روی آن‌ها داشته باشند.