رهبرانقلاب:شروع دوباره تحریمی که زمانش گذشته،نقض تعهدات است

رهبر انقلاب اسلامی حضور قدرتمند نیروی دریایی در آبهای آزاد را موجب افزایش قدرت و توانایی کشور خواندند و فرمودند: عمق حضور در آبهای آزاد باید افزایش یابد.