ملاقات مردمی مسئولین قضایی دادگستری استان گیلان برگزار شد

در این دیدار به مشکلات حقوقی و قضایی 73 نفر از شهروندان در زمینه های مختلف قضایی بررسی و دستور رسیدگی صادر شد.