علت سفر رییس کل گمرک به ارمنستان چه بود؟

ایرنا نوشت:در جریان مذاکرات هیات گمرک جمهوری اسلامی در ایروان پایتخت ارمنستان، دو کشور با هدف افزایش سطح روابط تجاری، آسان سازی مبادلات و توسعه گردشگری، یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی امضا کردند.

ارتقا اندروید