فیلم | ۷ شبانه‌روز کار ژاپنی‌ها برای ترمیم گودال ۱۵ متری را در دو دقیقه ببینید

تصویربرداری زمان گریز از ترمیم گودال 15 متری حاصل از نشست زمین در خیابانی در ژاپن که طی هفت روز کار بی وقفه به پایان رسید را در ویدئوی زیر ببینید.

ارتقا اندروید