پیام مدیرعامل محک به مناسبت درگذشت منصور پورحیدری

مدیرعامل موسسه خیریه محک برای درگذشت منصور پورحیدری پیامی صادر کرد.