از معرفی قوی‌ترین مامور مخفی در خاورمیانه تا خط‌خوردگان فهرست شورای تهران/ پربازدیدهای ۲۹ اسفند

انتشار روزنامه”خبرجنوب” درایام نوروز96 برای نوزدهمین سال متوالی
در ۲۹ اسفند و با گرامی‌داشت یاد و خاطره ملی شدن صنعت نفت، پربازدیدترین اخبار به کشمکش‌های انتخاباتی سال آینده اختصاص داشت.

انتشار روزنامه”خبرجنوب” درایام نوروز96 برای نوزدهمین سال متوالی