افتتاح و آغاز عملیات اجرایی همزمان ١٥ پروژه مهم عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در استان خراسان جنوبی

رقابت شاگردان “کیا” با بارسلونا،یوونتوس و آرسنال
١٥ طرح و پروژه مهم عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در استان خراسان جنوبی در مراسمی با دستور رییس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

رقابت شاگردان “کیا” با بارسلونا،یوونتوس و آرسنال