نخستین مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز برپا می‌شود

هنرمندان بیجاری با ” لافکادیو” آمدند
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از برگزاری نخستین دوره مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز خبر داد.

هنرمندان بیجاری با ” لافکادیو” آمدند