عضو کمیسیون حقوقی مجلس جزئیات طرح جایگزین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را تشریح کرد

“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی جزئیات طرح جایگزین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را تشریح کرد.

“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد