آژانس‌انرژی‌اتمی: بازدید از مراکز نظامی ایران ضرورتی ندارد

تمجید “ماریا دوتسنکو ” نماینده سازمان ملل از اتوبوس آموزشی “شهرمون”
مهر نوشت: مقام‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ضرورتی برای بازدید از مراکز نظامی ایران وجود ندارد، تصریح کردند: نمی‌خواهیم بهانه‌ای برای برهم زدن برجام بدست آمریکا بدهیم.

تمجید “ماریا دوتسنکو ” نماینده سازمان ملل از اتوبوس آموزشی “شهرمون”