دانش آموز لرستانی در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت حائز رتبه شد

هفته محیط زیست در لرستان /شعار امسال ستاد محیط زیست “من با طبیعتم”
فاطمه نورمحمدی دانش آموز پایه ششم آموزشگاه دخترانه مهدیه شهرستان الشتر در رده سنی 10 الی 11 سال موفق به کسب رتبه مسابقه جهانی نقاشی با موضوع افسردگی شد.

هفته محیط زیست در لرستان /شعار امسال ستاد محیط زیست “من با طبیعتم”