اتهام زنی اتحادیه عرب علیه ایران

11 ملی‌پوش در آستانه محرومیت
تسنیم نوشت: سران اتحادیه عرب ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای جهان عرب متهم کردند.

11 ملی‌پوش در آستانه محرومیت