اجرای قانون خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در بلاتکلیفی

از کتاب “خداحافظ سالار” در همدان رونمایی می شود
کاربران زیادی در مورد خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در برنامه ششم سوال دارند اما هنوز نتیچه این مصوبه مشخص نیست.

از کتاب “خداحافظ سالار” در همدان رونمایی می شود