فیلم | اتفاقات عجیب و جنجالی در حاشیه فوتبال در سال ۹۵

مراسم” نو اوستی” در اردبیل برگزاری می شود
اتفاقات عجیب و جنجالی که در سال گذشته در حاشیه فوتبال کشور افتاده را در ویدئوی زیر ببینید.

مراسم” نو اوستی” در اردبیل برگزاری می شود