تصاویر | رونمایی از کارت ضابطین عام دادگستری

آیا روسیه “سامانه موشکی اسکندر” در سوریه مستقر کرده است؟
مراسم رونمایی از کارت ضابطین عام دادگستری امروز شنبه با حضور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

آیا روسیه “سامانه موشکی اسکندر” در سوریه مستقر کرده است؟