طرح ضیافت الهی در حال برگزاری است

۸هزار نفر در قالب طرح شب گردی همیان امام علی (ع) در ماه رمضان کمک‌رسانی می‌شوند
در ماه مبارک رمضان برای مناطق محروم از طرف اداره اوقاف 80 مبلغ دینی اعزام شدند .

۸هزار نفر در قالب طرح شب گردی همیان امام علی (ع) در ماه رمضان کمک‌رسانی می‌شوند