استاندار همدان: دکتر روحانی رئیس جمهور همه مردم ایران است

۷ کشته و زخمی حاصل تصادف در محور بابامیدان -یاسوج/۴ نفر بر اثر حادثه سوختند
استاندار همدان گفت: حضور با شکوه و غرورآفرین ملت بزرگ ایران در انتخابات 29 اردیبهشت نشان از شور و شعور ایران اسلامی بود.

۷ کشته و زخمی حاصل تصادف در محور بابامیدان -یاسوج/۴ نفر بر اثر حادثه سوختند