عکس | آموزش نماز در مدارس دوره قاجار

۳ نماینده زن مجلس در استادیوم آزادی بازی ایران و سوریه را می‎بینند
در تصویر زیر آموزش نماز در مدارس دوره قاجار را می‌بینید.

۳ نماینده زن مجلس در استادیوم آزادی بازی ایران و سوریه را می‎بینند