بازداشت شکارچیان کل و بز در پارک ملی کلاه قاضی

یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور مبتلا به هپاتیت نوع B هستند
عاملان شکار یک کل و یک بز وحشی حین گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کلاه قاضی اصفهان دستگیر شدند.

یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور مبتلا به هپاتیت نوع B هستند