عزیزی که احمد بود …

یک مقام روسی: ایران و روسیه همکاری‌هایشان را با وجود طرحهای منطقه‌ای توسعه می‌دهند
دلنوشته سید رضا سید دانش در فراق شاعر انقلاب استاد احمد عزیزی

یک مقام روسی: ایران و روسیه همکاری‌هایشان را با وجود طرحهای منطقه‌ای توسعه می‌دهند